Decision support tools for José Sobral ALMADA DE NEGREIROS