LI Ya & GU Bingxin (XX-XXI)

Auction results

Drawing-Watercolor 1

Artworks up for public auction

There are no artworks by LI Ya & GU Bingxin currently listed in upcoming public auctions

On Artprice.com's Marketplace

On Artprice.com's Standardized Marketplace, you can buy or sell artworks by LI Ya & GU Bingxin.
Along with "LI Ya & GU Bingxin", our clients also looked up the following: GU Bingxin - LI Ya - ZHANG Daqian - GU Bingxing