Projekt plakatu do sztuki Mikołaja Gogola Rewizor dla Teatru im. Osterwy w Lublinie, by Franciszek STAROWIEYSKI (1930-2009)

Drawing-Watercolor

2020,
Poland
Subscribers only

Need access to detailed information?

See our subscription plans