Luce/caldo e moderatio  

Shizuko YOSHIKAWA
Print-Multiple Silkscreen
800 € (930 $)
zwei energien A  

Shizuko YOSHIKAWA
Print-Multiple Silkscreen
700 € (814 $)
zwei energien B  

Shizuko YOSHIKAWA
Print-Multiple Silkscreen
700 € (814 $)
Luce/fresco e chiaro  

Shizuko YOSHIKAWA
Print-Multiple Silkscreen
800 € (930 $)
untitled  

Shizuko YOSHIKAWA
Print-Multiple Silkscreen