Sretenka street. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
6,000 € (7,061 $)
The yard on Sergiy Radonezhskiy Street. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
1,800 € (2,118 $)
The building on Kotelnicheskaya embankment. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
1,500 € (1,765 $)
Taganskaya street. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
4,000 € (4,707 $)
Leningrad. Belinskogo bridge  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
4,000 € (4,707 $)
Gostinniy Dvor. Leningrad  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
800 € (941 $)
Moyka river embankment. Leningrad  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
1,000 € (1,176 $)
Taganskaya Square. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
1,500 € (1,765 $)
Neglinnaya Street. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
1,600 € (1,883 $)
Cityscape. Leningrad  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
1,500 € (1,765 $)
Prosvirin lane. Moscow  

Valeriy NESTEROV
1,600 € (1,883 $)
Taganka court yard. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
1,500 € (1,765 $)
Bolshaya Androniyevskaya street. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
1,000 € (1,176 $)
Church in Manikhino village. Moscow region  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
2,000 € (2,353 $)
Likovka river. Moscow district  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
600 € (706 $)
Banka river. Pavshino Moscow district  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
500 € (588 $)
Pakhra river. Moscow district  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
500 € (588 $)
Troparevo. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
450 € (529 $)
The first Gradskaya Hospital. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
500 € (588 $)
Donetsk. Ukraine  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
500 € (588 $)
Donetsk-2. Ukraine  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
500 € (588 $)
Village landscape  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
600 € (706 $)
Winter landscape  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
500 € (588 $)
Bitsa Park. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
600 € (706 $)
Bitsa Park. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
600 € (706 $)
Bitsa park. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
600 € (706 $)
Bitsa Park. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
600 € (706 $)
Bitsa Park. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
600 € (706 $)
Bitsa Park. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
600 € (706 $)
Bitsa Park. Moscow  

Valeriy NESTEROV
Painting Oil/panel
600 € (706 $)