Decision support tools for Joan MIRO & Josep Llorens ARTIGAS