Gravitational  

Anders GJENNESTAD
Painting Acrylic
First Blood  

Anders GJENNESTAD
Painting Acrylic