Top 500 contemporary artists: #251 to #300

Rank Artist Turnover Sold lots Highest price
251 GUO Runwen (b. 1955) $595,005 4 $218,629
252 Norbert BISKY (b. 1970) $577,685 12 $105,981
253 Charline VON HEYL (b. 1960) $577,363 5 $231,250
254 Dan COLEN (b. 1979) $573,163 9 $155,931
255 David LACHAPELLE (b. 1963) $571,065 33 $47,289
256 Alex ISRAEL (b. 1982) $562,663 4 $212,500
257 ZHU Xinjian (1953-2014) $560,725 58 $28,875
258 Ok-Sang LIM (b. 1950) $559,550 10 $207,713
259 Shirin NESHAT (b. 1957) $559,465 22 $117,166
260 Cressida CAMPBELL (b. 1960) $557,640 21 $78,862
261 PANG Maokun (b. 1963) $553,972 9 $174,248
262 Ellen GALLAGHER (b. 1965) $553,209 4 $521,481
263 Isa GENZKEN (b. 1948) $552,631 10 $399,000
264 TAL R (b. 1967) $549,175 19 $79,413
265 YE Ziqi (b. 1957) $548,955 5 $241,364
266 Howard ARKLEY (1951-1999) $548,945 6 $463,318
267 Aaron GARBER-MAIKOVSKA (b. 1978) $548,481 8 $156,250
268 Joseph KOSUTH (b. 1945) $546,808 12 $164,859
269 LI Xiaoxuan (b. 1959) $543,865 15 $227,007
270 Hiroshi FURUYOSHI (b. 1959) $541,801 20 $97,855
271 Nicole EISENMAN (b. 1965) $540,563 22 $175,000
272 Shinro OHTAKE (b. 1955) $537,082 12 $175,219
273 Erwin WURM (b. 1954) $536,767 13 $176,035
274 CHEN Yupu (b. 1946) $528,487 16 $174,156
275 Lian Ben LAO (b. 1948) $528,413 14 $151,081
276 LIANG Yuanwei (b. 1977) $526,833 2 $270,793
277 Sarah LUCAS (b. 1962) $526,526 9 $309,301
278 WEI Xiaorong (b. 1957) $526,484 16 $81,365
279 FANG Chuxiong (b. 1950) $524,049 43 $50,705
280 Gottfried HELNWEIN (b. 1948) $522,925 33 $155,420
281 Hernan BAS (b. 1978) $522,794 12 $270,793
282 Philippe PARRENO (b. 1964) $521,874 2 $516,500
283 Stanley WHITNEY (b. 1946) $518,536 4 $200,000
284 Adam PENDLETON (b. 1984) $517,931 4 $225,000
285 ZENG Laide (b. 1955) $515,007 10 $458,352
286 Raqib SHAW (b. 1974) $514,846 6 $215,078
287 Richard LONG (b. 1945) $514,733 19 $200,000
288 MAO Xuhui (b. 1956) $511,608 4 $348,036
289 Koorosh SHISHEGARAN (b. 1945) $511,602 5 $154,864
290 Michael KVIUM (b. 1955) $507,198 20 $71,001
291 WANG Keping (b. 1949) $505,135 14 $80,986
292 FENG Yuan (b. 1952) $501,529 12 $159,970
293 Lorna SIMPSON (b. 1960) $500,248 7 $375,000
294 Jennifer GUIDI (b. 1972) $500,154 2 $362,654
295 Ron MUECK (b. 1958) $498,976 2 $447,000
296 GENERAL IDEA (1969-1994) $496,790 3 $492,500
297 Tomasz TATARCZYK (1947-2010) $495,501 21 $66,067
298 Mark JUSTINIANI (b. 1966) $492,466 14 $121,458
299 Herb RITTS (1952-2002) $492,435 38 $150,000
300 NAN Haiyan (b. 1962) $490,350 12 $127,951
July 2017 – June 2018 / © Artprice.com