Top 500 contemporary artists: #351 to #400

Rank Artist Turnover Sold lots Highest price
351 XIAO Huirong (b. 1946) $396,802 6 $256,808
352 JIA Guangjian (b. 1964) $396,067 22 $156,385
353 LONG Rui (b. 1946) $393,165 20 $140,201
354 CUI Xiaodong (b. 1964) $392,337 17 $104,942
355 Jan FABRE (b. 1958) $392,203 14 $271,532
356 Jan MERTA (b. 1952) $390,240 13 $72,277
357 HE Baili (b. 1945) $389,704 16 $71,695
358 Chris LEVINE (b. 1960) $388,991 20 $105,221
359 Gary HUME (b. 1962) $385,060 16 $120,883
360 CHEN Zhen (1955-2000) $384,569 2 $228,386
361 Semyon FAIBISOVICH (b. 1949) $377,795 6 $88,897
362 GUO Guan (b. 1976) $377,689 2 $271,936
363 Sally MANN (b. 1951) $365,746 23 $75,000
364 QIU Xiaofei (b. 1977) $365,680 2 $267,949
365 Rick AMOR (b. 1948) $365,228 18 $92,314
366 Juan MUOZ (1953-2001) $365,179 4 $175,000
367 Izumi KATO (b. 1969) $364,397 14 $96,045
368 Chinami NAKAJIMA (b. 1945) $362,125 61 $52,163
369 Andy DENZLER (b. 1965) $361,743 9 $156,011
370 XU Huijun (b. 1973) $359,492 2 $179,746
371 Kenny SCHARF (b. 1958) $356,751 22 $137,500
372 Jane LEE (b. 1963) $354,190 3 $159,289
373 CHEN Fei (b. 1983) $351,597 4 $287,357
374 Wal-Chong LEE (b. 1945) $351,427 15 $61,182
375 David OSTROWSKI (b. 1981) $349,720 18 $51,976
376 Peter HOWSON (b. 1958) $347,965 197 $62,309
377 MO Ke (b. 1949) $347,813 2 $174,018
378 Safwan DAHOUL (b. 1961) $345,789 4 $198,789
379 Joaqun TORRENTS LLADO (1946-1993) $344,772 56 $74,832
380 Juan USLÉ (b. 1954) $341,960 22 $98,534
381 JI Dachun (b. 1968) $341,090 8 $102,931
382 Brent WADDEN (b. 1979) $339,871 4 $132,711
383 QIN Feng (b. 1961) $337,772 2 $286,784
384 SHEN Xiangyin (b. 1984) $337,028 2 $208,615
385 LIU Qinghe (b. 1961) $336,567 7 $191,268
386 Frederik VRSLEV (b. 1979) $336,121 12 $63,610
387 Terry WINTERS (b. 1949) $335,602 31 $68,750
388 Reza DERAKSHANI (b. 1952) $334,823 4 $149,040
389 Hunt SLONEM (b. 1951) $328,812 49 $23,125
390 Y.Z. KAMI (b. 1956) $328,248 2 $321,300
391 ZHAO Zhao (b. 1982) $327,983 4 $112,053
392 DUAN Zhengqu (b. 1958) $326,072 4 $191,420
393 Desire DOLRON (b. 1963) $324,350 8 $92,689
394 Ravinder REDDY (b. 1956) $323,335 5 $134,150
395 Rebecca QUAYTMAN (b. 1961) $322,346 4 $147,493
396 MR BRAINWASH (b. 1966) $322,207 73 $104,052
397 WU Changfu (b. 1962) $321,933 1 $321,933
398 Aboudia Abdoulaye DIARRASSOUBA (b. 1983) $321,419 20 $29,981
399 Nick BRANDT (b. 1966) $320,577 14 $118,311
400 Jorinde VOIGT (b. 1977) $319,809 11 $116,754
July 2017 – June 2018 / © Artprice.com